I Børnehaven Over Vejen arbejder vi med Fri For Mobberi, som er Mary Fondens og Red Barnets anti-mobbeprogram. Fri For Mobberi bygger på fire grundlæggende menneskelige værdier; Tolerance, respekt, omsorg og mod.

I Børnehaven Over Vejen er Fri For Mobberi en integreret del af vores hverdag. Det er med i alt, hvad vi laver sammen med børnene, da vi vægter venskaber og sociale kompetencer højt. Vi har stort fokus på, at vi alle skal kunne lide at være her, at vi er gode ved hinanden og behandler hinanden med respekt. Dette gælder både børn og børn imellem, børn og voksne imellem og voksne og voksne imellem.

Vi bruger ofte vores samling til at have fokus på fri for mobberi. Det kan være ugentligt eller i en periode. Her bruger vi f.eks. vores FFM-kuffert, der indeholder forskelligt materiale til brug i børnehaven. Det kan være en bog om mobning, vi læser højt for børnene, for bagefter at tale om, hvad det var, der skete i bogen, om nogen har oplevet noget lign og hvad vi skal gøre for at undgå lign. historier i vores børnehave.

Kufferten indeholder også forskellige kort med billeder af situationer, hvor et barn er ked af det, ikke bliver set, eller føler sig udenfor. Disse kort viser vi børnene og lader dem fortælle, hvad der sker og hvordan man håndterer sådan en situation. Vi taler meget om de følelser børn får, når de ikke er en del af fællesskabet og bruger følelses-ord, som børnene kan relatere sig til.

Vi bruger også massage i arbejdet med børnene. Børnene skal massere hinanden. Når børnene rører ved hinanden, opnår de en tæt kontakt og denne kontakt er med til at forebygge mobning.

Vi bruger meget de samme vendinger og opfordrer forældrene til også at bruge samme vendinger som os, da det har den største virkning på børnene.

På grupperne får hvert barn tildelt en hjælpeven. En hjælpeven er et andet barn, der altid vil hjælpe en. Det kan være med at åbne madkassen, lyne jakken eller holde i hånden, når vi går på tur. En hjælpeven siger ikke nej til en. Det er en tryghed for barnet at vide, at der altid er en, der gerne vil hjælpe en.

Vi har også bamsevenner. Hvert barn får en lille lilla FFM-bamse i starten af deres børnehavetid. Bamsevennen kan de bruge til at få trøst, snakke med, lege med og fortælle hemmeligheder. En bamseven sladrer ikke og vil altid høre, hvad barnet har at fortælle.

Vi vil gerne give børnene en god start på det sociale liv og ønsker at børnene skal få Fri For Mobberi helt ind under huden, så de forlader børnehaven med en evne til at klare konflikter og en opfattelse af, at mobning ikke er en mulighed!