Kolding Kommune satser på at markere sig som et centrum for design i Danmark. Design er derfor en overordnet værdi og vision for hele kommunen. Indenfor dagtilbudsområdet betyder værdien, at det vægtes, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet skaber mulighed for, at børn tilbydes æstetiske læringsprocesser, der understøtter de pædagogiske læreplaner. Børnene skal også have mulighed for at bruge og udvikle deres fantasi og kreativitet.

I børnehavens pædagogiske arbejde giver vi børnene mulighed for at være kreative, eksperimentende og skabende. Børnene har mulighed for at bruge forskellige udtryksformer.

Børnehavens atmosfære, indretning og udsmykning gør, at børnene gennem sanserne har mulighed for, at påvirkes af de rum og rammer der omgiver dem.

Børnene har både ude og inde tilgængelighed til materialer og mulighed for uforstyrret leg.

De voksne inspirerer og pirrer børnenes nysgerrighed. I det pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i det vi fornemmer, ser og hører børnene er interesserede i og optagede af. Vi følger børnenes spor

I personalegruppen arbejder vi med forskellige typer designprocesser.

Vi bruger designprocesser til at nytænke ny ideer og til at udvikle på allerede eksisterende metoder.

Vores afdelingsleder har et diplommodul i Design