Inklusion Over Vejen

Alle daginstitutioner i Kolding Kommune arbejder med inklusion; vores mål for arbejdet med inklusion er at:

 

Vi vil yde en indsats, der er med til at skabe inkluderende fællesskaber.

Vi har deltaget i et pilotprojekt om aktionslæring, hvor de ansatte har fået teori, øvet sig i praksis,  er blevet observeret og har fået feed back fra deres kolleger.

Vi har i 2015/16 haft et uddannelsesforløb med Anette Schultz, der er medforfatter til ”Sundhedspædagogik i børnehaven"; den er vores grundbog.

Vi har  udvalgt  5 fokuspunkter, der skal understøtte inkluderende fælleskaber. Målet med disse er at mindske udsathed hos børn. Vi vil være opmærksomme på, at skabe muligheder for, at ALLE børn kan indgå som aktive og ligeværdige deltagere i de sociale fællesskaber.

1.Barn-barn relation

Styrke barn-barn relationen, ved at understøtte og benævne:

 • Børn hjælper børn

 • Børn taler til hinanden (og ikke gennem en voksen)

 • Pædagogen bruger sin gode relation til hvert enkelt barn til at skabe relationer samvær og leg mellem børnene

 • Gennem involvering overtager den voksne styringen af en leg, der er gået i stykker, indtil pædagogen fornemmer, at børnene selv kan igen

2. Differentieret praksis

 • Nogle børn må noget andre ikke må
 • Regler/rammer tilpasses/justeres i forhold til nogle børn/forældre

 • Det barnet selv kan, skal det selv gøre (nuzo)

3. Ressourceblik

 • Pædagogen skaber positiv stemning og udvikler gode legemiljøer ved at have blik for at anerkende og forstørre den adfærd, pædagogen gerne vil se mere af.

 • Pædagogen er undersøgende i forhold til hvad barnet vil (intention) mere end hvad barnet gør (adfærd)

 • Pædagogen stiller sig til rådighed med nærvær og tilgængelighed overfor barnet og støtter barnets positive selvbillede (selvværd)

 4. Sprog

 • Pædagogen giver gode beskeder, ved at fortælle hvad pædagogen gerne vil have at barnet gør, i stedet for hvad det ikke skal gøre. (Lad vær at løbe >< gå på gangen)

5. Gruppe og legepladsledelse

 • Rum til forskelligt brug

 • Borde med forskellige aktiviteter

 • Faste pladser ved spisning

 • Rutiner

 • Visuel støtte

 • Fast ”gå makker”, hjælpeven: stor hjælper lille

 • Aktiviteter der tager udgangspunkt i det udsatte barns potentialer