Inklusion i Børnehaven Over Vejen

 

 

Kære forældre i Børnehaven Over Vejen

 

 

Forældrebestyrelsen i Børnehaven Over Vejen har i 2016 arbejdet med, hvordan forældrene kan bidrage og tage medansvar for, at alle børnene er aktive og værdifulde medlemmer af børnehavens sociale fællesskaber.

Forældrebestyrelsen har derfor udarbejdet denne pjece, som vi håber kan hjælpe med at gøre opmærksom på hvordan vi som forældre kan bidrage til inklusion. Den tager udgangspunkt i små, enkle ting i hverdagen, som vi har god erfaring for virker.

Vi håber, I vil tage godt imod dette initiativ og måske endda bidrage selv, hvis I har andre gode idéer, som kan fremme inklusion og det gode fællesskab.

 

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen

Børnehaven Over Vejen

 

 

 

 

 

 

 

  1. Fødselsdage fremmer fællesskab

Hvis du vil invitere hjem til dit barns fødselsdag, så inviter så vidt muligt alle børnene på dit barns stue. Er det småt med pladsen derhjemme, så inviter alternativt alle drengene, eller alle pigerne på stuen.

 

Effekt

Ingen føler sig forbigået, når børnene snakker sammen om festen dagen efter.

 

 

  1. Venskaber i fritiden følger med i børnehaven

Lav legeaftaler i weekender, eller på dage med lidt ekstra tid, med børn, som er lidt udenfor i gruppen, og som kunne ønske sig at blive ven med dit barn.

Effekt

Du har nu givet et andet barn bedre forudsætninger for at indgå i fællesskabet i børnehaven.

Desuden kan børn med meget anderledes baggrund og forud sætninger ofte være en berigende gave for dit eget barn.

 

´

  1. Du er rollemodel for dit barn

Tal pænt om andre børn og voksne i dit barns nærvær. ”Små kopper har også store ører” så din måde at omtale andre på smitter af på dit barn.

Effekt

Du giver dit barn mulighed for at møde børnehavens voksne og børn med åbent sin i stedte for at være forudindtaget på baggrund af dine fordomme.

 

  1. Hvis du passer på mit barn, passer jeg på dit barn

Tid og overskud til andre folks børn er ikke altid det nemmeste i en travl hverdag. Men det behøver ikke kræve så meget.

Eksempel

Dit barn skal med ud og vinke farvel til dig. Ved siden af dig står et andet barn alene. Tag begge børn med ud for at vinke.

Effekt

Du har nu inkluderet et andet barn i at vinke og samtidig givet begge børn en at lege med, når du er taget af sted.

 

  1. Når forældre taler sammen, er det med til at knytte bånd mellem børnene

Deltag i børnehavens forældremøder, sommerfest og forældrekaffe, hvor I har mulighed for at lære hinanden og hinandens børn lidt at kende.

Effekt

Du får en større forståelse for dit barns samspil med de andre børn og har mulighed for at lære de andre forældre lidt at kende – hvilket giver tryghed når dit barn vil prøve sine første legeaftaler.

 

 

  1. Hjælp børnene til at lege videre, når du henter dit barn

Når du henter dit børn er det ofte midt i en leg - nogle gange med kun et andet barn.

Eksempel

Hjælp det andet barn til enten at lege videre, eller til at finde nogle andre børn at lege med.

Hvis det andet barn ikke vil lege videre med det samme legetøj, så husk at hjælpes ad med oprydningen inden du tager hjem med dit barn.

 

Effekt

Det andet barn føler sig ikke forladt, når dit barn tager hjem og det andet barn kommer ikke til at stå med alt oprydningen selv.