Skolestart.

De kommende skolebørn bliver i børnehaven en del af storebørnsgrupperne.

 

I perioder er der specielle aktiviteter for Storebørnsgrupperne. Aktiviteterne tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe  og den pædagogiske læreplan.

 

Efter aftale med forældrene udarbejdes kompetencehjul på de børn, der vækker bekymring.

Her er et link til kompetencehjulet. Learnlab

 

Med baggrund i disse tilbydes forældre til kommende skolebørn en forældresamtale inden skoleindskrivning.

 

Fra 1. april til 30. juni tilbydes alle børn i Kolding Kommunes skoler plads i glidende overgang (GLO). Dvs. at børnene starter i SFO på skolen. Læs mere i menupunktet herunder.

Vi sender personale med fra børnehaven til vores distriktsskole som er Sdr Vang.

 

Vi leverer børn til mange skoler, men arbejder primært sammen med Søndervang, hvordan kan ses i vores  skolepas. Se i menupunktet herunder.