Ledelsesgrundlag Børnehaven over Vejen 2016

 

Børnehavens ledelse består af:

Leder Hanne Fallesen, souschef Johnny V. Kongstedt (hus Riis Toft) og afdelingsleder Bente Bramming (hus Haderslevvej) som sammen udgør et ledelsesteam.

Hanne er leder af ledere og medarbejdere og Johnny og Bente er ledere af medarbejdere.

 

Kolding Kommune har et overordnet ledelsesgrundlag, som også er gældende for vores institution. Kolding Kommune Ledelsegrundlag

 

Hovedoverskrifterne er:

Resultatskabende forskellighed.

Udsyn.

Professionalisme.

Designdrevet fornyelse

 

Som leder skal man desuden kunne udøve:

Designledelse,

Strategisk ledelse,

Ledelse af organisation og drift,

Ledelse af mennesker.

Selvledelse.

Og kunne

Fortolke og formidle.

 

Vi har arbejdet med ledelsesgrundlaget, og har fået et overblik over, hvor vi står stærkt, og hvor vi er udfordret.

Vi hver især sat os mål ift. de områder, hvor der er behov for optimering, individuelt og fælles.

 

Vi afholder faste møder hver fredag i ulige uger med fast dagsorden. Her lægges strategi, laves planlægning og opgaver fordeles.

Vi italesætter de ledelsesmæssige udfordringer vi har individuelt og fælles, og giver hinanden sparring derpå. 

 

Vi har i ledelsesteamet udarbejdet en funktionsbeskrivelse, og har en overordnet opgavefordeling:

 

 

 

 

 

. Funktionsbeskrivelse

Leder

 • Hovedansvaret for den pædagogiske praksis.
 • Overordnet bygningsvedligehold og beredskabsplan
 • Overordnet strategisk ledelse i forhold til mål, virksomhedsplan og forældrebestyrelse.
 • Ledelse af souschef og afdelingsleder.
 • Ledelse af organisationen
 • Afholdelse af mus samtaler fast personale
 • Budgetansvarlig
 • Hovedansvarlig for den samlede arbejdsplan, og ændringer ved ferie og megen fravær.t
 • Administrativ ledelse
 • Overordnet ansvarlig ansvarlig for studerende
 • Leder af medudvalg
 • Kontakt til forvaltning og andre ledere
 • Samarbejde ud af huset
 • Tjeneste lige samtaler
 • Ekstern kommunikation
 • Ledelse af institutionsmøder

 

 

Souschef

 • Særlig indsigt i alle lederfunktioner
 • Tovholder i den daglige pædagogiske praksis samt udvikling af denne i hus Riis Toft
 • Uddelegering af pædagogiske og praktiske ansvarsområder/opgaver hus Riis Toft
 • Daglige ændringer i arbejdsplanen i Hus Riis Toft
 • Ansættelse samt introduktion til vikarer, løntilskud mm
 • Strategisk ledelse i samarbejde med leder og afdelingsleder
 • Almindeligt vedligehold ude og inde
 • Almindelige driftssamtaler
 • Ledelse af hus møder

 

 

Afdelingsleder

 • Tovholder i den daglige pædagogiske praksis samt udvikling af denne i hus Haderslevvej
 • Uddelegering af pædagogiske og praktiske ansvarsområder/opgaver hus Haderslevvej
 • Daglige ændringer i arbejdsplanen i hus Haderslevvej.
 • Strategisk ledelse i samarbejde med leder og souschef
 • Almindeligt vedligehold ude og inde
 • Almindelige driftssamtaler
 • Ledelse af hus møder
 •  

 Opgavefordeling

 

Opgaver

Leder

Souschef

Afd. leder

Arbejdsplan

Overordnet/ferier

Ændring i hus R

Hus H

Bibliotek

Hus R

 

Hus H

BMW

 

x

X

Sydtrafik

 

x

 

Ferie/afspadsering samt statistik

x

 

 

Hjemmeside/Nemintra

x

 

 

Husmøde samarbejdspartnere Riis Toft

x

 

 

Ind og udmeldelser

x

 

 

IT Kontakt

X og Samiha

 

 

Kvittere/attestere

x

x

 

Legepladstjek

 

Hus R

Hus H

Lønteknisk afsnit kontakt til

x

 

 

Nyhedsbreve forældre

x

 

 

Nyhedsbreve personale

x

 

 

Rengøringstjenesten. Kontakt til

 

Hus R

Hus H

Stillingsopslag, ansættelse

Månedsløn

Timeløn, løntilskud

 

Sundhedsordning

 

x

X

Sygemelding

x

x

 

Telefon/adresse/mail liste, opdatering

x

 

 

Økonomi/budget/normering

x