Program for læringsledelse

 

Dagtilbud og skoler i Kolding Kommune er med i Europas største udviklingsprogram

”Program for læringsledelse”

 

Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram ”Program for læringsledelse”, som skal skabe bedst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra kortlægning, læringsmål og kompetenceløft.

Programmet omfatter dagplejen, daginstitutionerne, skolerne og pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Programmet blev på dagtilbudsområdet indledt i 2016 med et elektronisk spørgeskema, som blev besvaret af de ældste børnehavebørn, forældre, pædagogiske medarbejdere og ledere.

Spørgeskemaundersøgelsen blev gentaget i 2017 og gentages igen i efteråret 2019. Besvarelserne analyseres i samarbejde med Aalborg Universitet.

Analyseresultaterne danner grundlag for profiler for det samlede Børneområde i Kolding Kommune og for de enkelte dagtilbud. Profilerne giver et billede af status på børnenes læring og trivsel, medarbejdernes pædagogiske indsats og trivsel, ledelsens indsatser og forældrenes tilfredshed og oplevelse af deres barns dagtilbud. Profilerne giver viden om, hvad der lykkes i det pædagogiske arbejde og hvor der kan være behov for udvikling.

Datagrundlaget danner udgangspunkt for at lære af de områder, hvor den pædagogiske indsats virker godt og for at identificere de områder, hvor man med fordel kan iværksætte et kompetenceløft.

Læs mere på www.læringsledelse.dk