Forældrebestyrelsen I Børnehaven Over Vejen har valgt at institutionen har madordning. En ordning der løber over to år og som ikke kan fravælges. I opstarten er det kun hus Riis Toft der er en del af ordningen. Fra sommeren 2021 vil der være madordning i begge afdelinger.

Taksten er 677 kr. pr. måned  og opkræves sammen med dagtilbudspladsen.

Daginstitutionen Kildemosen levere dagligt sundt og ernæringsrigt mad. Fødevarestyrelsen anbefalinger overholdes og der sigtes mod at økologien vægtes i det omfang økonomien rækker.

 

Børnehaven Over Vejens  - Kost og måltidspædagogik for hus Riis Toft

Hvem får mad?

 Alle børn i hus Riis Toft får formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Formål

Formålet med en kostpolitik i hus Riis toft er, at skabe et fælles forståelses grundlag, for de krav der stilles til den mad, børnene skal have serveret hver dag, og det miljø hvori maden skal spises.

Mange børn opholder sig en stor del af deres vågne timer i daginstitutionen, og det er derfor vigtigt at vi som daginstitution sikrer, at børnene får tilbudt sund og ernærings rigtig mad, og dermed bidrager til udviklingen af gode madvaner hos barnet.

Målsætning

Målsætningen er at sikre, at den mad børnene får serveret er sund, varieret, spændende,

mættende, årstids bestemt og velsmagende. Maden skal dække børnenes behov for energi og næringsstoffer, og være af høj kvalitet. Maden skal sikre et stabilt blodsukker hos børnene dagen igennem, og dermed bidrage til optimale forudsætninger for leg og læring.

Morgenmad

For de børn, der starter dagen i Riis Toft før kl. 7.15, vil der blive serveret morgenmad.

Morgenmaden vil være sund og mættende og kan f.eks. være brød, havregryn og cornflakes med kanel og rosiner. Ind imellem suppleret med yoghurt og frugt.

Formiddags- og eftermiddagsmad

Består af frugt/ grønt  og groft brød/rugbrød. Formiddagsmad ca. kl. 8.30 eftermiddagsmad ca.14.00.

Frokost

Fra 1. august og frem til 1. marts vil det fortrinsvis være kold mad med enkelte lune retter. På Intra publiceres menuen, så forældre og personale hver uge kan se hvad børnene skal have at spise. Variationen vægtes højt. Både i råvarer og i tilberednings måder. Frokosten serveres ca kl. 11.00, som udgangspunkt på grupperne. Personalet har hentet tallerkener og bestik efter formiddagsmaden. Børnene dækker bord. Maden sættes på rulleborde som hentes af børn og det pædagogiske personale. 

Børnene hjælper med at tage af bordet, og skal selv skrabe tallerkenen ren for evt. madrester og stiller brugt service på rullebordet.

Personale og børn returnerer rullebordet til køkkenet og sørger her for at få det ryddet op.

Drikkelse

Børnene får serveret vand til alle dagens måltider.

Den daglige anbefaling af mælk vil derfor kunne anvendes i hjemmet.

Måltids-miljø

Personalet vil arbejde for, at spise situationen bliver så hyggelig som mulig, og omgivet af en behagelig atmosfære uden stress og jag. Personalet sætter rammerne så børnene føler sig trygge i måltidet. Vi bestræber os på at der sidder en voksen ved hvert bord. Personalet spiser en lille portion af den mad, børnene får serveret, for at agere som gode rolle modeller.

Når nyt personale kommer til, skal de som en del af runderingen forbi køkkenet, så de får hørt om madordningen og tankerne bag. Det er yderst vigtigt at personalet er bevidste om deres funktion som rollemodel, og opfordrer børnene til at smage på maden.

Økologi

Vi vil bestræbe os på, at økologiske råvarer udgør en så stor del som muligt, af det samlede indkøb. Det vil vi blandt andet sikre ved at lægge madplan efter årstidens grøntsager og bage vores eget brød.

Vi er af den holdning at økologiske varer er at foretrække, hvis det økonomisk kan lade sig gøre. Både for at mindske risikoen for at børnene spiser rester af sprøjtegifte (pesticider), men også fordi økologi er et udtryk for holdning og respekt omkring natur og omgivelser.

Vi får udregnet en økologiprocent beregnet ud fra vægten af bestilte råvarer fra vores leverandør.

Fuldkorn og fibre

Der vil altid blive anvendt fuldkorns udgaver af produkter som pasta, ris og bulgur i

madlavningen.

 Brødet tilsættes altid  fuldkorns mel.

 Vil du vide mere om fuldkorn, kan der læses mere her: www.fuldkorn.dk

Så meget som muligt af den frugt og grønt + kartofler, som vi anvender i madlavningen, vil ikke blive skrællet. Det er nemlig lige under den i øvrigt fiberrige skræl, de fleste vitaminer sidder.

Ta-med-på-tur-mad

Frokostordningen skal naturligvis ikke være en hindring for, at børnene kan komme på tur.

Blot skal køkkenpersonalet informeres, så der kan tages højde for udflugten i menuplanlægningen.

De impulsive ture ud af huset med mindre grupper, skal der også være plads til, der være mulighed for

hurtigt at lave nogle rugbrøds klemmer eller andet nemt.

Køkkenet skal informeres om ønsker om madpakker ud af huset i så god tid som muligt.

Madpakkerne vil oftest bestå af spise venlige rugbrøds klemmer med frugt/grønt.

Særlige hensyn

Der tages hensyn til børn med allergi over for fødevarer, såfremt der kan fremvises en

lægeerklæring.

Der vil være mad til alle børn uanset overbevisning. Forældrene skal selv gøre opmærksom på, hvis der skal tages hensyn.

Mangel på madmod

Den helt store fordel ved en fælles frokostordning er, at børnene får mulighed for at smage på ny og anderledes mad. Ofte ser man endda, at børn spiser mad i Børnehaven, som de ellers ikke ville spise derhjemme. Vi opfordrer alle børn til at smage på maden, og derfor er det vigtigt for os, at personalet går foran som et godt eksempel. Vi arbejder bevidst med at skabe madmod ved at børnene ser/oplever de øvrige børn og personale på gruppen, spise af den fælles mad.

Fødselsdage

Se fødselsdags politik

 

 

 
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail