Kompetencehjulet

I børnehaven anvender vi ligesom alle andre daginstitutioner i Kolding det pædagogiske redskab Kompetencehjulet.

Med udgangspunkt i børnenes alder og udvikling, samt de 6 læreplanstemaer personlige, sociale, og sproglige kompetencer. Motorik, kultur og natur og naturfænomener, kan vi få beskrevet børnenes udvikling.

 

Hvordan gør vi så:

  1. Vi udarbejder altid sprogdelen i kompetencehjul på alle 4 årige børn. Ved behov udarbejder vi også kompetencehjul på børn under 4 år.

  2.  Skulle der senere i deres børnehavetid vise sig, at de er udfordret kan vi genoptage hjulet, som vi lavede omkring deres 4 års fødselsdag.

 

Hvor kommer forældrene ind i billedet:

  1. Hvis barnet inden 4 års alderen har større sproglige udfordringer, aftaler vi med forældrene, at vi udarbejder et kompetencehjul på sprog. Det bruger vi i vores indstilling til talehørekonsulenten

  2. Hvis kompetencehjulet viser noget ved 4 års alderen, der bekymrer os inviterer vi til en samtale. Ellers informerer vi bare kort om resultatet.

  3. Viser der sig en udfordring senere, vil forældrene altid blive inddraget før under og efter udarbejdelses af hjulet.

 

 

I kan via dette link gå direkte til Learnlabs hjemmeside www.learnlab.dk . Her kan I få mere info, og også tips til, hvad man som forældre kan gøre, for at understøtte sit barns udvikling.