Persondataloven

Persondataloven

I forbindelse med den nye persondatalov, har vi udarbejdet nedenstående retningslinjer, der sikrer, at vi er dækket ind ift. de risici der er i vores organisationen.

Det er vigtigt for os at understrege vigtigheden af, at disse retningslinjer overholdes. Vi vil blive kontrolleret, og i værste fald kan misligholdelse betyde en større personlig bøde.

 

1.Tavshedspligt.

Vi har alle tavshedspligt, hvilket betyder, at vi ikke må videregive oplysninger om børn, personale og forældre til uvedkommende.

Desuden har vi en intern tavshedspligt, hvilket betyder, at de oplysninger vi har om børn og forældre skal behandles med respekt. Det betyder, at øvrige kolleger kun skal have de oplysninger, der er nødvendige for at videreføre arbejdes.

Det betyder også at dialog om forældre og børn med navns nævnelse ikke foregår eks på personalestuen,

Eller i det offentlige rum, hvor uvedkommende kan høre det.

 

2.Sikkerhed for data.

De steder hvor der er sikkerhed er kompetencehjulet og nem. Personalesager jounaliseres i SD.

 

Der må ikke være oplysninger med barns forældres navne o.a. på personaledrevet og i mails i mere end 30 dage. Alle relevante sager gemmes i kompetencehjulet (guideline følger) og i nem (guideline følger) eller i papirformat i aflåst skab.

Der skal ryddes op i alle børns mapper/ gamle skal slettes osv.

Alle papirer på børn der er rejst eller ikke skal bruges mere skal makuleres.

 

3. Meddelelsesbog hus H

Alt skal anonymiseres.

 

4. Kalendere, mødeplaner, gule sedler

Alt hvad der er af info om børn skal anonymiseres.

 

5. IPAD, telefon og Computere.

Det er vigtigt, at I husker at logge af efter brug, og har en skærmlås.

Åbn ikke for mails I ikke kender afsenderen af.

Hent kun de apps der er godkendte.

Hav ikke noget privat liggende.

Husk at opdatere, når I får besked på det, Samiha.

Informer ledelsen, hvis der opstår et sikkerhedsproblem.

 

 

6. Billeder taget af personale

I skal stadig huske, at slette billeder af børn på telefon og Ipads efter en måned.

I må ikke sende mms til forældre. Billeder af børn skal publiceres på Nem.

 

7. Forældre der tager billeder af egne og andres børn i børnehaven

Det kan vi ikke forhindre, men vi kan oplyse om, at vi beder om, at de kun er til privatbrug og ikke publiceres på sociale medier. Hanne publicerer det på Nem.

 

 

8. Aflåsning og nøgler.

Alle rum, hvor der er følsomme oplysninger skal fremover være aflåst.

Hus H: alle følsomme oplysninger skal være på kontoret.

Hus R: alle følsomme oplysninger skal være i chartekket på depotet.

Døren til kontoret skal være låst, når der ikke er nogen der.

 

9. Uvedkommende besøg

Vi skal være opmærksomme på uvedkommende besøg. Vi skal rette henvendelse, og bede dem om, at legitimere sig.