Praktisk ABC

 

 

Aktiviteter

 På Nem Børn er der beskrivelser af aktiviteter samt billeder.

Arrangementer

Arrangementer og datoer kan ses på Nem Børn

Bedsteforældredag

En gang om året i maj-juni afholder hver gruppe en bedsteforældre-eftermiddag.

Besked

Det skal vi have, hvis jeres barn er sygt, holder fri/ferie, og hvis andre end I selv henter. Vi vil gerne have beskeden på Nem Børn inden kl. 9.00.

Bestyrelsen

Består af 5 forældrerepræsentanter, 2 personalerepræsentanter samt lederen. Bestyrelsesmedlemmer vælges i oktober kvartal for en to årig periode.

Drikkedunk

Med navn på medbringes hver dag. Forældrene har ansvar for, at den bliver rengjort.

Erstatningspligt

Børnene er i princippet ansvarlige og erstatningspligtige for den skade, der forvoldes forsætligt eller uagtsom. Dvs. en forsætlig/uagtsom skade på institutionens bygninger, inventar eller materiel kan, afhængig af barnets alder m.v., medføre et erstatningskrav. Det anbefales, at familieulykkesforsikring er tegnet, når barnet begynder i børnehaven.

Forsikring

Kolding Kommune har ingen børneulykkesforsikringen for børn i kommunale institutioner. Derfor er det vigtigt at I har tegnet en ulykkesforsikring for jeres barn. Uden en ulykkesforsikring vil et hændeligt uheld med briller, legeme eller tænder ikke være dækket. Børnehaven er i princippet ikke ansvarlig for de ting børnene medbringer i børnehaven. Hvis børnene forvolder skade på hinandens ting, henvises forældrene til at klare det indbyrdes.

Fotografering

En gang årligt kommer fotografen og tager et portræt – og gruppe-billede. På Nem Børn angiver I, hvorvidt vi må bruge fotos af jeres barn på hjemmesiden, til aviser etc.

Friplads

Kan søges via www.kolding.dk

Fødselsdage

Se mere under menupunktet ”Politikker”

Garderoben

I sørger for, at børnene har brugbart tøj/fodtøj i garderoben. I sørger ligeledes for, at der er ryddet op i jeres barns garderobe, når I går hjem. Garderoberummet skal tømmes af forældre hver fredag, så rengøringspersonalet rengøre dem.

Glemt tøj

Har vi til tider rigtig meget af. Husk at sætte navn i. En gang i mellem lægges alt glemt tøj frem, så I kan tage det der er jeres inden for en tidsfrist. Det der ikke tages, går til genbrug.

Hentning af jeres

barn – jer selv

Giv jer god tid, til at jeres barn får rundet sin dag af. Hjælp dem eks. med at rydde op. Husk at sige farvel til en voksen.

Hentning af jeres

Barn - andre

Skal skrives på Nem Børn. Hvis det er søskende, skal vi have jeres underskrift.

Kostpolitik

Vi tilbyder børnene morgenmad i tidsrummet 6-7.15. Børnene spiser deres medbragte madpakke ved frokosttid; vi opfordrer til at indholdet er sundt og nærende. Der er en forældrebetalt frugtordning; det betyder at der serveres frugt eller andet en gang om dagen. Se mere under menupunktet ”Forældrebestyrelsen – Frugtordning” samt ”Politikker”.

Legetøj

Må ikke medbringes i børnehaven. Nye børn og børn der sover, må naturligvis have en bamse el.lign. med. Den sidste fredag i måneden er der legetøjsdag for alle børn. Se mere under menupunktet ”Politikker”.

Mad

Har barnet selv med som en madpakke. Hertil serverer vi vand. Ind imellem har vi maddage, hvor børnene er med til at indkøbe og tilberede maden.

Medicin

Giver vi kun i specielle tilfælde. Den medicin vi giver, skal være lægeordineret i barnets navn. I skal altid give medicinen til os, så den kan opbevares uden for børns rækkevidde.

Middagssøvn

Kan være nødvendigt for nogle børn. Om og hvor længe aftales med de faste voksne.

Morgenmad

Serverer vi fra 6.00 til 7.15 til de børn, der ikke har spist hjemmefra. Vi serverer mælk til.

Mødetidspunkt

Ingen faste, men hold Jer opdateret med hvad der sker af ture og andre aktiviteter, så børnene er her til start.

Nyhedsbrev

Publiceres på Nem Børn efter behov.

Orlov

Søges gennem pladsanvisningen min 8. uger og max 12 mdr.

Plastikposer

Er af sikkerhedsmæssige årsager fuldstændig forbudt.

Samarbejde med

Andre

Vi samarbejder med mange forskellige instanser og personer bl.a. psykologer, socialrådgivere, talepædagoger, skoler og andre institutioner.

Samtaler

Tilbydes ved start og ved skolestart. Derudover efter behov.

Sol

Forældrene smører barnet over hele kroppen om morgenen, når UV indekset er over 3. I børnehaven smører vi børnene ind ved middagstid, hvis UV indekset er over 3. Frugtordningen betaler for solcremen. Se mere under menupunktet ”politikker”

 

 

Sygdom

Vi modtager ikke syge eller sløje børn. Bliver jeres barn sygt i institutionen, kontakter vi jer og beder jer hente barnet. Vi tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens retningslinjer. Husk at give os besked, hvis jeres barn udebliver pga. sygdom, og om evt. smitsomme sygdomme.

Tavshedspligt

Personalet, såvel løst som fast har tavshedspligt. Det betyder, at ingen informationer om jer og jeres børn må videregives uden jeres samtykke.

Tøj

Jeres børn skal altid medbringe overtøj og fodtøj, der svarer til årstiden. Der skal altid være regntøj, indesko, en ekstra varm trøje samt ekstra undertøj, bukser, bluser og strømper.  

Af sikkerhedsmæssige årsager må børnene ikke have snore i hætter, huer, jakker m.m.

Udmeldelse

Skal ske  med en måneds varsel, til den 1. i måneden.

Udmeldelses blanket findes på www.kolding.dk

Underretning

Personalet har en skærpet underretningspligt hvis de eks. oplever et barns tarv er truet, eller ved mistanke om seksuelt misbrug.