Dagligt virke

Her beskrives politikkerne i alfabetisk rækkefølge.

 

Børnehavens daglige virke.

Politikker vedtaget i forældrebestyrelsen. (alfabetisk)

Alkohol:

Børnehaven er alkoholfri zone. Det betyder, at der til arrangementer, hvor børn er med, ikke må medbringes/indtages alkohol.

Arbejdsaften

En gang om året har vi en arbejdsaften, hvor vi gerne vil have jeres hjælp til mindre praktiske opgaver på legepladsen.  Vi opfordrer til  deltagelse Ikke kun fordi der rent faktisk bliver lavet noget, men også pga. det sociale aspekt, da det giver mulighed for, at børnene kan vise forældrene en anden side af børnehaven, ligesom det giver andre relationer mellem børn og voksne.

 

Doktorlege:

 

I børnehaven accepteres det, at børn leger doktorlege, at de undersøger hinanden og er nysgerrige.

Det accepteres ikke, hvis disse lege er forbundet med trusler, overgreb eller magtanvendelse fra de andre børn.

Personalet udøver deres tilsynspligt ved dagen igennem at være opmærksomme på, hvad der sker, der hvor børn leger alene.

Hvis personalet oplever, at der anvendes magt eller trusler, gribes der ind med det samme, og de involverede børns forældre orienteres.

 

Forebyggelse af seksuelle overgreb:

 

Personalet har formuleret en politik, der skal sikre, at dette ikke sker.

Med udgangspunkt i pjecen ”Børn og seksualitet”, af Anna Louise Stevnshøj, har personalet beskrevet:

  • Hvordan personalets adfærd skal være i forhold til børnene.
  • Hvad der er normal seksuel adfærd hos børn i 3 til 5 års alderen.
  • Hvordan der reageres, hvis børnene overskrider andres grænser.
  • Hvordan der reageres, hvis børnenes adfærd ikke er alderssvarende.

 

Forældrene vil altid blive orienteret, hvis personalet har grund til bekymring.

 

 

Såfremt man har mulighed og lyst til det, opfordrer vi til, at man deltager i evt. arbejdsaftener; ikke kun fordi der rent faktisk bliver lavet noget, men også pga. det sociale aspekt, da det giver mulighed for, at børnene kan vise forældrene en anden side af børnehaven, ligesom det giver andre relationer mellem børn og voksne.

 

Fotografering og videooptagelse:

 

Under fuldmagter i Nem Børn giver den enkelte forælder tilladelse. Vi vil meget gerne have, at alle forældre giver tilladelse til at billeder må vises på Forældresiden på Nem Børn.

Vi fotograferer/videooptager ikke børn uden badetøj/underbukser.

 

Fødselsdage:

Når et barn har fødselsdag aftales det med personalet i god tid, hvordan og hvornår fødselsdagen holdes. Det skal ske under hensyntagen til årsplan og øvrige planlagte aktiviteter.

 

Ved 4, 5 og 6 års fødselsdage kan vi tage hjem til børnene i formiddagstimerne. Vi kan gå til fødselsdage alle dage undtagen mandage.

 

Når fødselsdagen holdes i Børnehaven forventes forældrenes hjælp, hvis der er meget arbejde forbundet med klargøring og servering af maden.

 

Samtidig kan forældrene forvente, at personalet tager ansvaret for at sukkerindtaget ikke bliver for voldsomt, hvis der er flere fødselsdage i løbet af en uge

 

Vi har fødselsdagsduge, flag, servietter o.l. Har I som forældre andre ønsker, må I gerne selv medbringe noget.

 

Vores kostpolitik i forbindelse med fødselsdage er:

 ”noget sundt først og moderate mængder af kage og slik. Vi siger nej tak til slikposer”.

 

Hvis forældre ønsker at afholde fødselsdag i privat regi, sker det helt udenom børnehaven. Vi opfordrer til at tænke socialt, så det evt. er alle piger, alle de små, alle mellem eller alle store børn på gruppen, der inviteres, så ingen skal opleve at føle sig udenfor

 

iPads

 

Vi ser IPADS som et pædagogisk redskab.

Personalet har ansvar for, at der ikke vises billeder eller produkter, der er kompromitterende

Børnene må til legetøjsdage medbringe eks IPADS og Nintendo på eget ansvar.

Billeder og videooptagelser af enkelte børn og grupper af børn håndteres ift. de tilladelser, som den enkelte forælder har givet.

Det er personalet der tager billeder og optager video af børnene. Børn kan også gøre det i samarbejde med voksne.

Det er personalet der lægger billeder på Nembørn.

På vores iPads har vi apps der:

·         er skabende og producerende

·         har læringsværdi

·         har social værdi

·         har æstetisk værdi

·         skaber spænding, engagement og begejstring

·         ikke har en prisstruktur, hvor man risikerer at skulle betale for ydelser.

·         har et godt håndværk

 

Kommunikation

 

NemBørn er krumtappen i vores generelle kommunikation med jer.

Fremadrettet vil følgende foregå via Nem Børn:

•                Nyheder fra Børnehaven

•                Fortællinger fra de forskellige grupper

•                Besked om Ferie

•                Besked om sygdom og fridage

•                Tilmeldinger til arrangementer

•                Fra 15. august vil vi anvende Nem tjek ind. Det betyder, at I tjekker jeres barn ind og ud på IPADS ophængt ved grupperne.

Whiteboard tavlerne i husene bruges til at skrive hints om, hvad der er sket i løbet af dagen.

 

Kost

 

I børnehaven Over Vejen vil vi gerne have sunde og glade børn, derfor har vi formuleret en kostpolitik med hovedoverskriften:

Sund mad giver sunde børn, rolige børn, koncentrerede børn og sunde tænder.

Sådan gør vi i børnehaven:

Vi tilbyder morgenmad i tidsrummet 6.00 til 7.15, for de børn der ikke har spist hjemme.

Morgenmaden kan bestå af

·          brød/rugbrød med ost, marmelade og honning

·         havregryn/havregrød

·         cornflakes

·         frugt

Har børnene selv morgenmad med, henstilles der til, at det svarer til maden som børnehaven serverer.

 

Mellemmåltider

Her kan børnene spise mad fra deres madpakker, og drikke vand til. 

 

Frokost

Vi spiser vores medbragte madpakker og får dertil vand.

Vi har ingen regler om, hvad der må være i madpakken, men vi opfordrer til, at det er sund og nærende mad og uden sukkerholdige produkter og slik.

Det er selvfølgelig i orden ved særlige lejligheder, at der suppleres med en kiks eller et stykke kage.

 

Frugt

Der er en forældrebetalt frugtordning, hvilket betyder at der serveres frugt eller andet en gang om dagen. Det kan være forskellige slags frugt, grønsager, brød, knækbrød samt tykmælk.

Et evt. overskud på frugtkontoen bliver brugt til maddage med et pædagogisk indhold.

Frugtordningen finansierer den solcreme som Børnehaven indkøber. 

 

Maddage

En gang imellem laver vi mad sammen med børnene. Vi gør det til en pædagogisk proces. Vi forsøger at lave en sund og varieret kost, der tager sit udgangspunkt i madpyramiden. Der kan godt være desserter, men vi prøver på ikke at gøre dem for sukkerholdige.

Festlige lejligheder

Til fastelavn, påske, jul og andre festlige lejligheder vil der være lidt slik, kage og saft i begrænset omfang.

Hvis I som forældre overvejer at dele kage eller lignende ud, så aftal det med personalet på stuen.

Fødselsdage

Når et barn har fødselsdag aftales det med personalet i god tid, hvordan og hvornår fødselsdagen holdes.

Ved 4 og 5 års fødselsdage kan vi tage hjem til børnene på vores gruppe/turdage og fejre fødselsdagen der.

Når fødselsdagen holdes i Børnehaven, sker det om formiddagen med barnets gruppe.

Vi forventer forældrenes hjælp, hvis der er meget arbejde forbundet med klargøring og servering af maden.   

Forplejningen kan være frugt, brød eller noget fra deres medbragte madpakker. Det kan eks. også være pindemadder, pizzasnegle, pølsehorn, boller/rugbrød med pålæg, gulerodsstave og agurkestave. Drikkevarer kan være vand, mælk eller 1 – 2 glas saft eller juice.

Slik i begrænsede mængder.  Dvs. ingen slikposer.

I kan som forældrene forvente, at personalet tager ansvaret for, at sukkerindtaget ikke bliver for voldsomt, selvom der er flere fødselsdage i løbet af en uge.

Hvis forældre ønsker at afholde fødselsdag i privat regi, sker det helt udenom børnehaven. Vi opfordrer til at tænke socialt, så det evt. er alle piger, alle de små, alle mellem eller alle store børn på gruppen, der inviteres, så ingen skal opleve at føle sig udenfor

Generelt

 

Vi forsøger altid at være opmærksomme på hvis der skal tages specielle hensyn til eks. religion eller allergi.

 

 

Kritik fra forældre

Hvis et forældrebestyrelsesmedlem eller børnehaven modtager kritik fra forældre, videregives kritikken til lederen og til den øvrige bestyrelse uden videre forsinkelse. Lederen har til opgave at handle på den fremførte kritik.

Sker dette ikke, eller sker det på en for bestyrelsen utilfredsstillende måde, tages det op i forældrebestyrelsen på det førstkommende møde.

 

 

Legepladsen

Legepladserne holdes sikkerhedsmæssigt i orden i henhold til lovgivningen på området. Personalet skønner, hvor mange børn, der kan opholde sig alene på legepladsen. Personalet fører løbende tilsyn med børnene, således at ingen børn igennem længere tid, kan opholde sig ubemærket på legepladsen.

 

Medbragt legetøj:

 

Har ind imellem skabt udfordringer, der strider imod de principper vi læner os op ad i ”Fri for mobberi”. Derfor siger vi nej tak til medbragt legetøj.

Det er selvfølgelig ok, at nye børn, eller de der sover, medbringer bamser o. lign.

Vi har en månedlig legetøjsdag, som publiceres på Nem.

 

 

Nøgenhed

I børnehaven accepteres det ikke, at børnene leger nøgne. De skal som minimum have underbukser på. Om sommeren, når vi bader/leger med vand, på legepladsen, opfordrer vi forældrene til at give børnene badetøj med.

 

Personale (ansættelse af):

 

Personalet udformer stillingsopslag, samt beskrivelse af hvilke kvalifikationer den nye medarbejder skal have. Når ansøgningsfristen er udløbet, udvælger personalet et antal personer til samtale.

Ved vikariater for pædagoger på tre måneder og derover, og ved alle faste stillinger, deltager 1 bestyrelsesmedlem i ansættelsessamtalen.

Forældrebestyrelsesrepræsentanterne læser de udvalgte ansøgninger og orienteres om personalets ønsker til kvalifikationer.

Selve samtalen foregår i dagtimerne, med deltagelse af bestyrelsen og personalet.

 

Personalesammensætning:

 

Det tilstræbes, at personalet har en sammensætning, der er præget af forskellighed. Herunder særligt i forbindelse med fordelingen mellem køn og alder.

 

Rengøring:

 

Personalet forsøger i hverdagen at holde et rimeligt niveau.

Der forsøges at holde en høj standard med udgangspunkt i de timer rengøringspersonalet har.

 

Samarbejde med andre:

 

Der samarbejdes med mange forskellige instanser og personer bl.a. psykologer, socialrådgivere, talepædagoger, skoler, andre institutioner.

Der videregives ikke oplysninger om enkelte børn, uden forældrenes samtykke.

I samarbejdet med andre institutioner, vurderer personalet fra gang til gang, om institutionen deltager – afhængigt af børnenes udbytte.

I forhold til samarbejde med skoler, er det en udfordring, at have et tættere samarbejde med alle, da vi afleverer børn i op til 10 skoler. Det tætte samarbejde med skolepas foregår med Søndervang Skole.

 

Sol, sommer og solcreme

Sol er dejligt men også farligt.

Hullet i Ozonlaget er så stort som aldrig før, og derfor er det vigtigt at undgå at børn får forbrændinger i solen. Forbrændinger gør ondt, og øger børnenes risiko for hudkræft senere i livet.

Forældrebestyrelsen har derfor vedtaget følgende retningslinjer:

Forældrenes ansvar:

  • I smører jeres børn med solcreme inden de kommer i børnehave.
  • I sørger for at børnene medbringer en solhat og en langærmet tynd trøje.
  • I sørger for at børnene har en ren drikkedunk

Personalets ansvar er at: 

  • sørge for skyggefulde steder på legepladsen
  • sørge for, at børnene ikke er for længe i direkte sol mellem 12 og 15.
  • sørge for at børnene får vand i rigelige mængder

Hvis børnene sveder meget eller bader, mens de er i børnehaven, sørger personalet for at smøre dem igen med børnehavens solcreme.