Behovsåbent

Den politiske beslutning om behovsåbent fra januar 2019                                                                                           

Der indføres en ekstra lukkeuge – dvs. nu 3 lukkeuger om sommeren.

I 2019 er det uge 28, 29 og 30.

Organiseringen af behovsåbent ændres fra ”åbent i alle skoledistrikter” til åbent i meningsgivende fællesskaber. Den samlede besparelse beløber sig til 3 mio. kroner. Besparelsen er fordelt på institutionernes budgetter. Målet er at organisere behovsåbent med størst mulig kvalitet inden for den afsatte ramme, samt at sikre en løsning, som er solidarisk, retfærdig og rammer alle ens i forhold til ressourcetræk.

 

De overordnede principper er:

·        Alle institutioner skal bidrage til afviklingen af behovsåbent

·        Alle skal bidrage med medarbejdere forholdsmæssigt ift. institutionens størrelse. Hvis en institution i en ferieperiode ikke har børn, der             skal passes, skal man som udgangspunkt alligevel bidrage med en eller flere medarbejdere.

·        Andre ressourcetræk af en vis størrelse skal efter omstændighederne også fordeles (køkkenpersonale, udgifter til mad m.v.)

·        Som udgangspunkt, er der max 5 institutioner i samme lukkefællesskab

·        Det skal give geografisk mening, at konkrete institutioner samarbejder om behovsåbent

·        Overvej afstande mellem institutionerne –hvor langt skal forældrene køre?

·        Ledelsesopgaven går på skift

·        Den leder, der varetager ledelsen, skal opholde sig på den matrikel, der har åbent – ikke i egen institution

·        Forældrenes ret til behovsåbent kan og må ikke begrænses af os – uanset at andre løsninger ville være mere hensigtsmæssige – ud fra             personalets eller ledelsens opfattelse

·        Det er udelukkende forældrene, der afgør, om deres barn har brug for pasning.

 

Fremadrettet er det daginstitutionen Kildemosen, Børnehaven Over vejen og Børnehusene i Vonsild, der arbejder sammen ved Behovsåbent.

 

Vi har lavet følgende fordeling:

 

Behovspasning 2019

Periode/dage

Tilmeldingsfrist

Hus

Ledelse

De 3 dage før Påske den 15., 16. og 17. april

1. marts

Kildemosen

Kildemosen

Dagen efter Kr. Himmelfart den 31. maj

1. marts

Kildemosen

Over Vejen

Uge 28

1. april

Sanseslottet

Sanseslottet/ Over Vejen

Uge 29

1. april

Sanseslottet

Kildemosen

Uge 30

1. april

Sanseslottet

Kildemosen

27., 30. og 31. december   (den 31. lukkes kl. 12.30)

15. november

Sanseslottet

Sanseslottet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behovsåbent går på skift mellem Sanseslottet og Kildemosen af hensyn til kapacitet ift. vuggestuebørn.

Kildemosen har som udgangspunkt åbent i afdeling Kilden – Junghansvej 14.

Sanseslottet har åbent på Hoppesvej 25 Vonsild

 

Åbningstider: 

·        Forældre tilmelder til egen institutions åbningstider.

·        Åbner/lukkervagter fordeles mellem personalet i alle huse

 

Madordning:

De institutioner der har etableret madordning får også mad i gæsteinstitutionen, de øvrige har madpakke og frugt med som de plejer.