Årsplan for bestyrelsesmøder i 2016

Årsplan for bestyrelse 2016

 

 

Januar      

 • Konstituering: Formand, næstformand, frugtansvarlig (husk afgående og ny skal i   banken sammen for at ændre)

 • Gennemgang af Forretningsorden, styrelsesvedtægt og tavshedserklæring

 • Kommentarer til/revision af politikker/principper

 • Gennemgang af årsplan for arbejdet i bestyrelsen – herunder brainstorm på hvilke områder bestyrelsen vil have fokus på.

 • Budgetstatus

 • Nembørn

 • Årsplan

   

Marts

 • Regnskab det forgang år og budget
 • Budgetønsker
 • Fremlæggelse af kvalitetsrapporten
 • Aktuelle sager

 • Nembørn status

 • Årsplan

   

Maj     Dette møde afholdes i Hus H

 •  Budgetstatus
 •  Planlægning af sommerfest
 •  Aktuelle sager

 •  Nembørn status

 •  Årsplan

 •  Planlægning af forældrearrangement i september

   

August

 •  Planlægning af aktiviteter til forældrearrangement i september.
 •  Planlægning af forældremøde for alle forældre, herunder valgplanlægning
 •  Planlægning af arbejdsdage

 •  Nembørn status

 •  Årsplan

 •  Aktuelle sager

   

Oktober

 •  Godkendelse af formandens beretning
 •  Revision af frugtregnskab
 •  Budgetstatus

 •  Nembørn status

 •  Evaluering af maddage

 •  Årsplan

 •  Aktuelle sager

   

November  

 • Nembørn status

 • Årsplan

 • Evaluering af forældremøde
 • Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer

 • Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer

 

 

 

 

Revideret 25.01.16