Frugtordningen 2015

I og jeres barn bydes velkommen til Børnehaven Over Vejens frugtordning.

Det er en forældredrevet ordning og vi er glade for at kunne introducere jer for denne guide.

Frugtordningen har bl.a. til formål at bidrage med et sundt tilskud til den daglige kost og madpakke. Sund mad er med til at give sunde, rolige og koncentrerede børn, samt sunde og stærke tænder. Ligeledes er det med til at styrke jeres barns sociale kompetencer.

Ordningen indeholder i princippet al slags økologisk frugt, grøntsager, brød, knækbrød og tykmælk. Det tilstræbes, at det som udgangspunkt er årstidernes frugt og grønt.

For begge huse gælder det, at der minimum én gang dagligt serveres et mellemmåltid, som indeholder et eller flere elementer fra ovennævnte.

Vi har prioriteret en økologisk leverandør, der ligger tæt på Kolding, så frugten kan være så frisk som muligt og der er to ugentlige leverancer pr. hus.

 

Frugtordningen koster 60 kr. pr. mdr. og det er vigtigt, at betalingen falder hver den første i hver måned uagtet fridage og ferie. Vi anbefaler, at I laver betalingen som en fast overførsel hver måned via netbank. Det vil lette vores arbejde med frugtregnskabet meget. Holdes der orlov fra børnehaven fratrækkes denne naturligvis i frugtafregningen.

 

Ved betaling er det yderst vigtigt at notere jeres barns frugt ID og navn, som indikator for hvem, der har indbetalt. Ellers er det stort set umuligt for os at identificere betaleren! Skulle det ske, at der ikke fremgår navn og kode er betalingen som udgangspunkt ugyldig. Det er op til jer, som forældre, at fremlægge bevis for betaling - det er jeres ansvar, som forældre, at holde styr på indbetalingerne og at disse sker rettidigt.

 

Frugt ID:

 

Indbetales på: Reg.nr. 1551 konto-nr. 6397344.

 

Betalingerne vil som udgangspunkt kun kunne foregå via netbank, bankoverførsel eller stående bankordre. Skulle man dog være forhindret i dette, kan man indbetale via girokort, der udleveres af personalet.

 

For nye børn vil der være betaling fra den måned barnet er tilmeldt børnehaven.

For børn, som forlader børnehaven, vil der være betaling til og med den måned, barnet går ud af børnehaven. Husk det er jeres ansvar som forældre, at få afmeldt frugtbetalingen, når det sker.

 

Evt. overskydende penge vil blive brugt på solcreme til dage med højt UV indeks og evt. som tilskud til legetøj til afdelingerne. Se i øvrigt velkomstfolderen, børnehavens principper og vores kostpolitik.

 

Såfremt der måtte være spørgsmål rettes disse til Martin Gustavson på mail: Martin Gustavson gustavson1981@gmail.com

 

Med venlig hilsen Forældrebestyrelsen, Børnehaven Over Vejen